klik hier voor statieken 2016
laatst bijgewerkt:
16 april 2017

De geschiedenis van Stichting Vrienden van Sibon

Woutera   Tijdens het 70-jarig professiefeest van Zr. Woutera op 22 april 1989 te Aarle-Rixtel, troffen enkele taken
  van de familie Sibon elkaar.
  Tijdens het zeer geanimeerde feest, waarbij het uitwisselen van familiegeschiedenis uitvoerig aan de
  orde kwam, werd spontaan uitgesproken om een vriendenclub op te richten. Gezamenlijk werd besloten
  tot een Stichting Vrienden van Sibon. De aanwezigen gaven duidelijk de voorkeur aan een Stichting met
  een hele brede doelstelling. Het bleef daar niet alleen bij maar men voegde meteen de daad bij het woord.
  Er werd een voorlopig bestuur gekozen:

Voorzitter J.H. (Hennie) Sibon uit Beuningen
Secretaris B.M.J. (Bernard) Sibon uit Made
Penningmeester B.M. (Benno) Sibon uit Aarle - Rixtel
Lid G.T.J. (Bert) van Bemmelen uit Zaandam
Lid A.H.E. (Annelies) Arling uit Emmen
Lid M.C.A. (Margriet) Halverhout-Sibon uit Venray
die een en ander zouden gaan uitwerken.

Na de nodige voorbereiding kon op 30 juni 1989 bij Mr. J.B.M. Roes, notaris te Beuningen, de akte: Stichting Vrienden van Sibon worden opgericht. De akte is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nr. S 091332.
In de eerste vergadering op zaterdag 26 augustus 1989 ten huize van Annelies Arling te Emmen werden de statuten uitvoerig behandeld.

Doelstelling:
Het bijeenbrengen, verwerven, verzamelen en het tentoonstellen van zoveel mogelijke zaken (zowel materiŽle als immateriŽle) van het voor- en nageslacht van Wolbertus Sibon, overleden te Odoorn op 14 januari 1896 en Grietje Bosch, overleden te Odoorn op 9 februari 1894, zulks ter bevordering van het historisch besef van diegenen, die hiervoor geÔnteresseerd zijn.

Leden:
Bij de Stichting kunnen zich aansluiten:
- nazaten van Wolbertus Sibon en Grietje Bosch bij echtgenoten van of degenen die een duurzame relatie onderhouden met een der nazaten.
- voorts al diegenen, die de doelstelling onderschrijven.
De contributie werd vastgesteld op fl. 20,-

Afspraken:
Tijdens de vergadering werd besloten om jaarlijks een kroniek uit te geven.

In de redactie namen zitting:
Annelies Arling, Annelies van Bemmelen-Sibon, Gerard Arling en Bert van Bemmelen.
Tevens werd afgesproken dat er jaarlijks een centrale gebeurtenis voor alle Vrienden van Sibon zal worden georganiseerd.